Танилцуулга

“Си Эф Си Групп” нь 2000 оны 8 сард байгуулагдаж цахилгааны тоног төхөөрөмжийн импорт болон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил, барилгын материалын үйлдвэрлэл, дулаан, сантехникийн угсралт зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Бид үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөрөнгө оруулалт хийх, шинжлэх ухаан, дэд бүтэц,  барилга хот байгуулалт, эрчим хүчний салбаруудад бодитой хувь нэмэр оруулахад гадаадын хөрөнгө how do i buy viagra online оруулалтыг татах зорилгоор гадаад дотоодын харилцагч байгууллагуудтай түншлэн хамтран ажилладаг.