Бидний амжилт

 •    2008 онд Монголын Барилгын Материал Үйлдвэрлэгчдийн Холбооны “Хүндэт өргөмжлөл”
•    Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас 2009 оны  07-р сарын 10-ны өдөр ”хямралын эсрэг менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэгч” Хүндэт өргөмжлөл"
•    2010 онд Газрын Харилцаа, Геодези, Зураг зүйн Газар, Мишээл экспо группээс зохион байгуулсан үзэсгэлэнгээс “Шилдэг оролцогч”
•    2010 онд нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах “Тэргүүн оюу” нийгэмлэгийн дээд шагнал “Чандмань эрдэнэ” цол
•    2012 оны 04-р сарын 28-ны өдөр Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Үндэсний Зөвлөлөөс Талархал