Авто замын танилцуулга

Манай хамт олон Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтад бодитой хувь нэмэр оруулж Нийслэлийн  “Ажилчны гудамжны 3,5 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлыг өөрийн хөрөнгөөр авто замын болон явган хүний гэрэлтүүлэгтэй зорчих хэсгийг өргөсгөн иж бүрэн гүйцэтгэн 2011 оны 09 сард хүлээлгэн өгсөн.
Бид цаашид Монгол улсын авто замын салбарын бүтээн байгуулалтад бодитой томоохон хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байна.