Анкет бөглөх

АНКЕТ БӨГЛӨХ
Та нээлттэй ажлын байр буланд тавигдсан шаардлагуудыг хангаж байна гэж үзвэл доорх анкетын загварыг хэвлэн авч бөглөөд манай оффис дээр авчирч өгнө үү.

Анкетын загвар:
·    Оператор, ажилчны анкет энд дарж татаж авна уу
·    Удирдах албан тушаалтан, ИТАжилтан, мэргэжилтэн энд дарж татаж авна уу

Монгол Улсын бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж буй хүн бүхэнд Си Эф Си Групп ХХКомпанийн үүд хаалга нээлттэй байх болно.
Таны ажил хүссэн анкетыг хүлээн авахдаа үргэлж баяртай байх болно.
Танд амжилт, сайн сайхныг хүсье.

Санамж:
·    Та анкетыг үнэн зөв, тодорхой,  үг товчлохгүйгээр бичнэ үү.
·    Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй.
·    Си Эф Си Групп ХХКомпани нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг  хариуцлага хүлээхгүй.